Úvod

Jedná se o lokalitu pro výstavbu rodinných domů, která leží mimo záplavovou oblast ve středové části stávající vesnické zástavby. Obec Všestudy s předmětnou lokalitou Nad Parkem II se nachází v těsném sousedství zámeckého parku Veltrusy s plochou 300 ha, který je ohraničen Mlýnským potokem tvořící hranici katastrů Veltrusy x Všestudy u Veltrus. Celá lokalita Nad Parkem II je vybudována v režimu „obytné zóny“ s parkovacími zálivy, vjezdy a vchody na jednotlivé pozemky, které se střídají s ostrůvky veřejné zeleně.

Jednotlivé pozemky jsou naprosto rovinné s ideálními základovými poměry (štěrkopískové podloží) se spodní vodou nacházející se v hloubce cca 6 m pod terénem. Na některých pozemcích se nacházejí i jednotlivé vzrostlé stromy. Vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu vyplňující historickou proluku stávající vesnické zástavby, má zhruba polovina pozemků některé ze svých hranic tvořeny stávajícím oplocením sousedních pozemků, čímž dojde k nemalé úspoře při budování oplocení vlastního pozemku.

uvod
 
Copyright © 2011 H+P stav s.r.o. Všechna práva vyhrazena.