Parametry parcel

Námi nabízené parcely splňují následující přísná kritéria a právem se řadí mezi kvalitní parcely nabízené v blízkém okolí Prahy.

Širší vazby celé lokality na okolí

Nejkvalitnější pro bydlení jsou části obcí:
 • bez průmyslu
 • s dobrým dopravním napojením
 • s dlouhou tradicí bydlení
 • dosti daleko od čtvrtí obývaných sociálně vykořeněnými a nepřizpůsobivými obyvateli
 • v blízkosti přírody nebo prostředí, které umožňuje aktivní odpočinek
 • s kompletní sítí technické infrastruktury (voda, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky) )

Užší vztahy vlastní parcely na okolní pozemky - obecné zásady

 • Parcely nejsou nadměrně ovlivněny negativními faktory (přílišná blízkost rušné komunikace, pro niž je typická hlučnost a prašnost, skládky s jejími pachy, letiště, turistická a zábavní centra a hlučné typů výrob a služeb)
 • Naopak výraznou předností je klid a dobrý výhled.
 • Za nejkvalitnější jsou považovány pozemky v rovině nebo v mírném svahu, případně na náhorní planině vyvýšené nad okolním terénem.
 • Vliv na kvalitu parcely má orientace vůči světovým stranám, přičemž za nejkvalitnější jsou považovány parcely orientované k jihu.
 • Pro výstavbu domu je použitelná nejvhodnější část parcely.
 • Podstatný význam má možnost vytvoření dostatečného soukromí.
 • Jako ideální pro výstavbu jsou považovány parcely obdélníkového tvaru o kratší hraně 20 - 25 m.
 • I když odborná literatura uvádí, že celková velikost parcely by měla být minimálně 600 m2, lze doporučit i parcelu o výměře větší než 1 000 m2.
 • Orientace domu vůči světovým stranám je zásadním kriteriem zvláště nyní, kdy chceme stavět nízkoenergetické či pasivní domy.
 • Výhled a možnost zajištění dostatečného soukromí
 
Copyright © 2011 H+P stav s.r.o. Všechna práva vyhrazena.